Chứng nhận An Toàn vệ sinh thực phẩm (Cập nhật 2022)

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với Yến Sào Hoàng Phi mà còn có ý nghĩa đối với sự quản lý nhà nước cũng như đối với người tiêu dùng.


Đối với Yến Sào Hoàng Phi: Việc được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm giúp doanh nghiệp nhận được sự bảo vệ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thể hiện sự chuyên nghiệp và minh bạch của doanh nghiệp trong việc sản xuất thực phẩm, đảm bảo nguồn gốc sản phẩm đến tay người tiêu dùng rõ ràng.

Đối với quý khách hàng: Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm như một bảng pháp lý, một lời bảo đảm thực phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của Yến Sào Hoàng Phi khẳng định đến khách hàng.

 
Lưu ý: Để đảm bảo Doanh nghiệp liên tục đảm bảo vệ sinh An toàn thực phẩm, Luật An toàn thực phẩm quy định rõ, Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm chỉ có giá trị trong 03 năm, vì vậy quý khách hàng cần lưu ý đến thời hạn của Giấy chứng nhận để thấy được sự cam kết và sự uy tín của Doanh nghiệp.

Chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm -  Năm 2022


Chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm - Năm 2019

 

Chứng nhận An toàn thực phẩm - Năm 2016

Chứng nhận An toàn vệ sinh thực phẩm - Năm 2013

 
>